ارائه مشاوره حقوقی جهت رعایت رفاه حال ایرانیان ساکن در استانهای دیگر و همچنین هم میهنان مقیم خارج کشور به صورت تصویری از طریق برنامه گفتکوی اسکایپ (Skype)و یا نرم افزار ایمو انجام می پذیرد که البته دوستان باید قبلاً برای رزرو وقت مشاوره اقدام نموده باشند.