میانگین رسیدگی به پرونده ها ۲ الی ۳ ماه است و تنها در تجدید نظرها کمی طولانی تر می شود. لذا شاید برخی پرونده هایی وجود دارند که ۲ الی ۳ سال طول کشیده که به اقتضاعات خود پرونده مرتبط است. مثلا برخی پرونده ها قاتل فراری است یا اینکه در برخی پرونده ها نیاز به چندین کارشناس داریم. با این حال برخی از پرونده ها به دلیل کمبود نیروی انسانی است موجب اطاله می شود…