میانگین رسیدگی به پرونده ها ۲ الی ۳ ماه است و تنها در تجدید نظرها کمی طولانی تر می شود. لذا برخی پرونده هایی وجود دارند که ۲ الی ۳ سال طول کشیده که به اقتضائات خود پرونده مرتبط است، مثلا برخی پرونده ها که در آن قاتل فراری است و یا در برخی پرونده ها که نیاز به چندین کارشناس وجود دارد. بنابراین نمی توان زمان دقیق و مشخصی را برای یک پرونده پیش بینی کرد.