قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: ۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی. ۲ ـ وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن و تولید…

ادامه مطلب