• روزهای مراجعه: شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰

مراجعه با تعیین وقت قبلی

  • تلفن دفتر: ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸

تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳

  • نشانی: اصفهان – بزرگراه شهید خرازی- چهارراه جهاد- مجتمع تجاری کیان- طبقه چهارم- واحد ۱۱۱