ثبت شرکت فرآیندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را مابین خود امضا می کنند که این قرارداد در برگیرنده قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالت (خارج شرکت) است.

 • شرکت سهامی چیست؟
 • شرکتها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
 • شرکت با مسئولیت محدود چه شرکتی است؟
 • آیا شرکت تضامنی بر ای امور بازرگانی میباشد؟
 • چرا ثبت شرکت خود را به می سپارید؟
 • شخص حقوقی و حقیقی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
 • معایب و مضرات داشتن شرکت با نداشتن شرکت چیست؟
 • موضوعات شرکت که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارند کدامند؟
 • موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند کدامند؟
 • موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند کدامند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می توانند توانایی های خود را اعم از سرمایه، تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص و …..) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان میدارد.

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند. موسسات غیر تجاری به دو قسم می باشند. انتفاعی و غیرانتفاعی.

منظور از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی (در قسمت پائین توضیح داده شده است) می باشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود می باشد و موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها می باشد.

جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات صادر گردد.

انواع شرکتها

 1. شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.نوع اول) شرکت‌هایی که موسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

  نوع دوم) شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

 2. شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. یعنی در شرکت مسئولیت محدود، شرکا بیشتر از میزان سرمایه خود مسئولیتی نخواهند داشت.
 3. شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.
 4. شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
 5. شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.
 6. شرکت نسبی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

موضوعات شرکت که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارند کدامند؟

 1. فعالیتهای بیمه ای، هر گونه کارگزاری بیمه و خدمات بیمه ای، نمایندگی بیمه مرجع صدور مجوز بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
 2. فعالیتهای مشمول اصل ۴۴، هر گونه فعالیت مربوط به خصوصی سازی مرجع صدور مجوز سازمان خصوصی سازی میباشد.
 3. فعالیتهای مربوط به تعاونی فرشبافی، هر فعالیتی در زمینه فرش دستباف و تعاونیهای مربوطه مرجع صدور مجوز سازمان جهاد کشاورزی میباشد.
 4. موضوعات فرهنگی هنری و خبری، فعالیتهایی از قبیل: فعالیتهای سینمایی، فیلمسازی، خبرگزاری نشریه، رسانه و خبرگزاری، دوره آموزشی خبرنگاری، تبلیغاتی، کانون آگهی و تبلیغاتی، چاپ و نشر کتاب و لیتوگرافی. تهیه و توزیع کالاهای دیجیتال، طراحی مد و لباس، انجمنهای قرآنی و مذهبی، فعالیتهای مربوط به اقلیتهای مذهبی، فعالیتهای انیمیشنی، مرجع صدور مجوز وزارت ارشاد میباشد.
 5. موضوعات مذهبی و قرانی، اعم از اعزام مبلغ دینی و مذهبی، هر گونه دوره های آموزشی قرآنی، مداحی، مرجع صدور مجوز وزارت ارشاد میباشد.
 6. هرگونه فعالیت مرتبط با حج زیارت: اعزام کاروان و تورهای زیارتی و سیاحتی: مرجع صدور مجوز سازمان حج و زیارت میباشد.
 7. فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعم از، تاسیس هر گونه دانشگاه، تاسیس هر گونه فدراسیون، خدمات در رابطه با آموزشی عالی، فعالیتهای مربوط به فعالیتهای تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی، تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد، اعزام دانشجو به خارج از کشور، تاسیس موسسات آموزشی و مشاوره ای کنکور و کارشناسی ارشد و دکترا، موسسه آموزشی آزاد، که مرجع صدور مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری میباشد.
 8. خدمات حمل و نقل اعم از، هرگونه فعالیت مربوط به خدمات حمل و نقل خارج و داخل شهر و بین شهری و خدمات بین المللی حمل کالا، مرجع صدور مجوز وزارت راه و شهرسازی میباشد.
 9. فعالیتهای مرتبط با فنی و حرفه ای، تاسیس هر گونه آموزشکده فنی حرفه ای و مهارت مانند انواع رشته های حسابداری و کامپیوتر و … مرجع صدور مجوز سازمان فنی و حرفه ای میباشد.
 10. فعالیتهای مرتبط به بهزیستی، تاسیس مهد کودک، خانه سلامت زنان و کودکان، مراکز خدمات بهزیستی، مددکاری، فعالیتهای مرتبط به کودکان، توانبخشی معلولان، توانبخشی بیماران روانی، مشاوره ژنتیک، بازتوانی معتادین، حرفه آموزی معلولان، خدمات مشاوره ای، که مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی میباشد.
 11. فعالیتهای مربوط به احزاب و سازمانهای مردم نهاد، خیریه ها و ان جی او ها که مرجع صدور مجوز وزارت کشور میباشد.
 12. فعالیتهای امنیتی و مراقبتی، ازائه خدمات انتظامی و حفاظتی  اماکن و مراکز تجاری و مراکز خرید و … ، مرقبت از گردشگران و توریستها، مرجع صدور مجوز نیروی انتظامی میباشد.
 13. فعالیتهای مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل هوایی، دفاتر مسافرت هوایی مانند فروش بلیط مرجع صدور مجوز سازمان هواپیمایی میباشد.
 14. فعالیت مربوط به حسابرسی مشاوره مالیاتی و مدیریت مالی مرجع صدور مجوز انجمن حسابرسی میباشد.
 15. فعالیت مرتبط با ترجمه رسمی مرجع صدور مجوز قوه قضائیه میباشد.
 16. فعالیت مرتبط با دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک: مرجع صدور مجوز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی میباشد.
 17. فعالیتهای مربوط به سلاح و اسلحه: مرجع صدور مجوز وزارت دفاع و پشتیبانی میباشد.
 18. فعالیتهای شرکتهای وابسته به شهرداری ها: مرجع صدور مجوز شورای شهر میباشد.
 19. فعالیتهای مرتبط با علوم حوزوی اعم از مراکز آموزشی اسلامی و حوزوی مرجع صدور مجوز شورای گسترش حوزه های علمیه میباشد.
 20. فعالیتهای مرتبط با گردشگری و مسافرتی، اعم از آژانسهای مسافرتی، برگزاری تورهای داخلی و خارجی، اخذ ویزا، تهیه بلیط، مراکز گردشگری و اقامتی، خرید و فروش و هرگونه فعالیت در زمینه دستگاههاس فلزیاب، مرجع صدور مجوز سازمان میراث فرهنگی  میباشد.
 21. هرگونه فعالیت در زمینه شرکتهای تعاونی مرجع صدور مجوز وزارت تعاون میباشد.
 22. فعالیتهای مربوط به بورس و اوراق بهادار، فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، بازار گزدانی، مشاوره سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای تامین سرمایه و صندوق بازنشستگی، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار، واسطه گری درخرید و فروش و مشاور و ارزشیابی و تصفیه و پایاپای معامله اوراق بهادار، صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار همگی مرجع صدور سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.
 23. موضوعات مالی بانکی و پولی، تاسیس بانک و موسسات مالی اعتباری، کارتهای اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، مرجع صدور مجوز بانک مرکزی میباشد.

چه نوع شرکتی برایتان مناسب تر است؟

شرکت های سهامی خاص و یا مسئولیت محدود دسته های اصلی مورد استفاده در کشورمان است که بیش از ۹۸ درصد شرکت های ثبت شده را تشکیل می دهند.

هدف گذاری در زمان تأسیس شرکت بسیار مهم و حیاتی است، پس لازم است که حتما در زمان تصمیم گیری آینده نگری را به عنوان یک رکن در نظر داشته باشیم.

هر شخصی با توجه به نوع کاری که می خواهد در شرکت خودش انجام دهد و اهدافی که برای تأسیس شرکت دارد (کوتاه مدت و بلند مدت) می بایست حتما به اصول و قوانین مربوطه اشراف داشته باشد.

اوراق ثبتی بعد از مدت کوتاهی دارای ارزش صعودی خواهند شد و از بعد از ثبت شرکت است که می توان از ارگانها، سازمان ها و بانک ها تسهیلات دریافت نمود. برای انتخاب نوع شرکت مورد نیاز، شما باید به بررسی شرایط و اهدافتان بپردازید.

انتخاب کردن این نوع شرکت ها فقط بستگی به نوع کار افراد، اهداف، نوع آینده نگری و تعداد نفرات شرکت دارد. از انواع دیگر شرکت می توان از شرکت تعاونی، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت تضامنی، شرکت مختلط، شرکت سرمایه و … نام برد.

یک شرکت پس از تأسیس، زمانی می تواند انتظار آینده روشنی را داشته باشد که اصول لازم را در اساسنامه و اختیارات خودش رعایت کند. یک شرکت پس از اینکه تأسیس شد در صورت رعایت اصول مربوطه می تواند از معافیت های مالیاتی و عدم پرداخت مالیات قراردادهایش استفاده کند.

چرا ثبت شرکت خود را به می سپارید؟

 قصد داریم در ابتدا کلیه قوانین و دامنه حقوق خود را بدانید و سپس بعد از انتخاب، خودتان تصمیم به همکاری بگیرید.

در  نه جایزه ای وجود دارد و نه تبلیغاتی برای جذب شما. تخصص ما انجام امور حقوقی می باشد، اگر ما می توانیم کار شما را انجام دهیم پس خوشحال می شویم در خدمتتان باشیم. ما دامنه فعالیت خود را به چند خدمت منتهی کرده ایم تا بتوانیم بهترین کار را ارائه دهیم.

 • شما با وکیل قرارداد می بندید.
 • وکیل پایه یک دادگستری متعهد ۰ تا ۱۰۰ کار شما می باشد و شما با یک فرد با تجربه طرف هستید.
 • کلیه هزینه ها ابتدای کار اعلام می شود و هزینه اضافی پرداخت نمی کنید.
 • ۰ تا ۱۰۰ روند در سامانه تخصصی ثبت شرکتها انجام می شود و در هر مرحله از پیشرفت کار به شما اطلاع رسانی می شود (پرتال مشتریان)، پرداخت آنلاین، پیگیری، تکمیل مدارک و اطلاع لحظه ای پرونده.
 • پس از ثبت شرکت، شما می توانید با مراجعه به پرتال مشتریان نیازها و پرسش های حقوقی خود را بصورت مستقیم ارسال و در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ خود را دریافت نمایید.

مراحل ثبت شرکتها توسط وکیل

 1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص و کارشناسان امور ثبتی را دارید.
 2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات علامت تجاری را برای وکیل شرح داده و در صورت لزوم وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی ثبت شرکت را انجام خواهد داد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تجاری توسط وکیل

 1. دوبرگ تقاضانامه‌ ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود.
 2. دوبرگ شرکت نامه.
 3. دو نسخه از اساسنامه.
 4. دو نسخه صورت‌جلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره.
 5. فتوکپی شناسنامه‌ شرکا و مدیران و ارائه‌ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
 6. کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده حداقل دونفر اعضا.
 7. گواهی عدم سوپیشینه برای کلیه اعضاء. (از پلیس +۱۰)