قانون مدنی

دانلود قانون مدنی قانون مدنی چیست قانون مدنی مصوب قانون مدنی با آخرین اصلاحات قانون مدنی word قانون مدنی ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران قانون مدنی مصوب ۶ بهمن و ۲۷ و ۲۱ اسفند ۱۳۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ فروردین ماه ۱۳۱۴ شمسی تذکر – چون قانون مدنی در سه دوره…

ادامه مطلب

قانون تجارت

قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی باب اول تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است. ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱ – خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد…

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. ماده ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک…

ادامه مطلب

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بخش اول ـ تشکیلات ماده ۱ ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود…

ادامه مطلب

قانون نظارت بر رفتار قضات

قانون نظارت بر رفتار قضات کلیات ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است. ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌ باشند. تبصره ـ به تخلفات انتظامی…

ادامه مطلب

قانون مالیاتهای مستقیم

فهرست مطالب پیشگفتار بخش اول: قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ باب اول: اشخاص مشمول مالیات باب دوم: مالیات بر دارایی فصل اول: مالیات سالانه املاک فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر فصل چهارم: مالیات بر ارث فصل پنجم: حق تمبر باب سوم: مالیات بر درآمد فصل اول- مالیات بر درآمد املاک…

ادامه مطلب

قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول – قواعد عمومی ‌ مبحث اول- مقدمات اجرا ماده ۱ –  هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌که قانون معین می‌کند صادر شده باشد. ماده ۲ –  احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده…

ادامه مطلب

قانون کار

قانون کار   فصل اول – تعاریف کلی و اصول ‌ماده ۱ – کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. ‌ماده ۲ – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا…

ادامه مطلب

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

•    فصل اول: تشکیلات و حدود و وظایف •     فصل دوم : تخلفات اداری •     فصل سوم : مجازاتها •     فصل چهارم : سایر مقررات •    فصل اول : تشکیلات و حدود و وظایف ماده ۱ :به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این…

ادامه مطلب

قانون امور حسبی

باب اول – در کلیات ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی بآنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد. ماده ۲ – رسیدگی بامور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه…

ادامه مطلب