بخش ارزیابی پرونده به شما این امکان را می دهد که بدون رفت و آمد و صرف وقت با ارسال مدارک خود، در کوتاهترین زمان ممکن اسناد و مدارک شما بررسی و نتیجه به شما اعلام گردد.

با تخمین میزان احتمال برد شما در پرونده تا قبل از تصمیم گیری در خصوص انتخاب وکیل و مراجعه به دادگاه، از صرف هزینه های گزاف و یا اشتباه در انتخاب موضوع دعوی یا شکایت جلوگیری خواهد شد؛ چراکه برخی افراد به دلیل عدم آگاهی و اطلاعات حقوقی پس از چندین ماه یا بعضاً سالها رفت و آمد در دادگاه ها متوجه می شوند که از ابتدا روش غلطی را انتخاب نموده اند و می بایست از اول به نحو دیگری اقدامات قضایی خود را آغاز نمایند.